• Pomagaj innym

  • Pomagaj innym

Cele

found

Naszym celem jest pogłębianie świadomości rodziców jak ważne są prawidłowe relacje na linii rodzic - dziecko. Podkreślamy odpowiedzialność rodziców za kształt, formę i emocjonalność tych relacji.