Misja

found

Naszą misją jest praca z rodzicami i dziećmi w oparciu o trzy filary:

1. Prawidłową komunikację

2. Układanie wzajemnych relacji

3. Umiejętne nazywanie i ukierunkowanie emocji

Realizujemy to w formie warsztatów w małych grupach dla rodziców i dzieci oraz poprzez pomoc indywidualną.