O FUNDACJI

Fundacja INSTYTUT ROZWOJU RELACJI I KOMUNIKACJI

Fundacja „Instytut Rozwoju Relacji i Komunikacji” powstała z inicjatywy ojców, którzy w szalonym pędzie codziennego życia zorientowali się, że przez brak czasu zaniedbali to, co najważniejsze: kontakt z własnym dzieckiem.

 

Fundacja INSTYTUT ROZWOJU RELACJI I KOMUNIKACJI
Ul. Zgrupowania Żmija 1 B lok.104
01-875 Warszawa

KRS: 0000627708

Misja

Naszą misją jest praca z rodzicami i dziećmi w oparciu o trzy filary:

 

1. Prawidłową komunikację

2. Układanie wzajemnych relacji

3. Umiejętne nazywanie i ukierunkowanie emocji

Realizujemy to w formie warsztatów w małych grupach dla rodziców i dzieci oraz poprzez pomoc indywidualną.

Misja projektu Jestem Potrzebny

Cele

Warsztaty „Razem lepiej" dla dzieci i młodzieży - integracja i współdziałanie w zespole.

Naszym celem jest pogłębianie świadomości rodziców jak ważne są prawidłowe relacje na linii rodzic – dziecko. Podkreślamy odpowiedzialność rodziców za kształt, formę i emocjonalność tych relacji.

 

Statut Fundacji