Zespół

Adam Olbryś

Adam-Olbrys

Ojciec nastolatka, nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym, trener kompetencji miękkich, certyfikowany kierownik wycieczek szkolnych i wypoczynku młodzieży, pasjonat sztuk walki, trener sztuki pięściarskiej, żeglarz, nurek, rowerzysta. W poradnictwie indywidualnym stosuje m.in. elementy life coachingu i dialogu motywującego. Profilaktyk uzależnień. Członek zarządu fundacji.

Jan Bareja

Janek

Ojciec piątki dzieci. Cudowny gawędziarz. Żeglarz, nurek i kiteserfer, włóczykij. Działa terapeutycznie na froncie uzależnień. Zaangażowany w profilaktykę uzależnień dzieci i młodzieży. Bioenergoterapeuta.

Karolina Kawecka

Karolina Kawecka - Projekt Jestem Potrzebny

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień – kierownik oddziału dziennego i poradni uzależnień, na co dzień prowadzi terapię indywidualną i grupową z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, warsztaty i treningi konstruktywnego radzenia sobie, od lat związana z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej pracując z osobami ze statusem bezdomności…mama 3 wspaniałych dziewczynek.

Eugeniusz Sabik

Eugeniusz Sabik - Projekt Jestem Potrzebny

Ojciec czwórki dzieci, członek zarządu fundacji.

Wspierają nas

płk. Piotr Gąstał

Pułkownik Piotr Gąstal - Projekt Jestem Potrzebny

Dowódca Jednostki Grom w latach 2011- 2016. Warsztaty oraz wykłady motywacyjne, treningi i warsztaty zgrywające; selekcja i rekrutacja, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Tomasz Laskowski GROM ACADEMY

Firma GROM ACADEMY i jej szef LASEK, człowiek o przebogatym i megaekstremalnym doświadczeniu. Bywał w takich sytuacjach, o których większość tzw. „twardzieli” może tylko snuć fantazje. Skromny, konkretny i twardy.